Bepalings en voorwaardes vir lidmaatskap van Ebuno


Om Ebuno te kan gebruik, moet u ons bepalings en voorwaardes aanvaarEbuno Ebuno AB

Privaatheidsbeleid

Ebuno AB, 'n Sweedse maatskappy met organisasie nommer 559183-6027 (“Ebuno","we","ons"Of"us”), Is verantwoordelik vir die verwerking van u persoonlike data soos hieronder beskryf. Hierdie privaatheidsbeleid het betrekking op u wat 'n rekening registreer en 'n Ebuno-gebruiker word.

Ons gee om en waardeer u privaatheid. Deur hierdie privaatheidsbeleid wil ons u dus inligting verskaf oor hoe ons u persoonlike data verwerk, asook watter regte u het met betrekking tot ons verwerking van u persoonlike data.

Ons verwerk u persoonlike data vir die volgende algemene doeleindes:

Hieronder kan u meer lees oor hoe ons u persoonlike data verwerk. Kontak ons ​​via ons e-posadres indien u enige vrae het oor die verwerking van u persoonlike data, of as u enige van u regte op grond van wetgewing oor databeskerming wil uitoefen. [e-pos beskerm] of bel ons op + 46 (0) 73 143 8750 . Ons posadres is Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Swede.  

Hieronder vind u meer gedetailleerde inligting oor die volgende onderwerpe: 

Vanwaar versamel ons u persoonlike data en moet u persoonlike data aan ons verskaf? 2

Wie kan toegang tot u persoonlike data verkry en waarom? 2

Waar word u persoonlike data verwerk? 2

Watter regte het u in verband met die verwerking van u persoonlike data? 3

Gedetailleerde beskrywing van hoe ons u persoonlike data verwerk 4

As u 'n rekening registreer en 'n Ebuno-gebruiker word 4

As u aan die opnames en / of speletjies deelneem, verskaf ons 5

As u met ons op sosiale media omgaan 7

Ander verwerkingsaktiwiteite 8

Balansering van belange-assesserings 9

Vanwaar versamel ons u persoonlike data en moet u persoonlike data aan ons verskaf?

Ons versamel u persoonlike data direk van u, byvoorbeeld as u 'n rekening registreer en ons profielvrae beantwoord.

In sommige van ons profielvrae kan u kies om sensitiewe persoonlike data (bv. Gegewens oor u gesondheid) met ons te deel. Die beantwoording van hierdie vrae is opsioneel en ons sal die data wat u met ons deel slegs verwerk as u dit uitdruklik gee toestemming .  

Oor die algemeen staan ​​u vry om te kies of u u persoonlike inligting aan ons wil verskaf. In sommige gevalle is dit egter nodig dat u persoonlike inligting aan ons verskaf, byvoorbeeld om 'n rekening te registreer. Watter presiese persoonlike inligting ons van u benodig, kan in die onderstaande tabelle gevind word met betrekking tot die regsgrondslag 'nakoming van die kontrak' en 'wettige verpligting'. Die data wat ons van u benodig, is nooit sensitiewe data nie.

As u nie sekere versoeke aan ons verskaf nie, kan u nie deelneem aan die opnames of speletjies wat ons verskaf, of 'n rekening skep en gebruik nie. Verder sal ons nie aan die boekhou- en boekhoudwetgewing kan voldoen nie en moontlike regseise hanteer.  

Wie kan toegang tot u persoonlike data verkry en waarom?

U persoonlike data word hoofsaaklik deur ons by Ebuno verwerk. In sekere gevalle deel ons u persoonlike inligting egter met derdes ooreenkomstig die onderstaande.

Kontak ons ​​gerus as u meer wil weet oor wie ons u persoonlike data deel. Ons kontakbesonderhede kan aan die begin van hierdie privaatheidsbeleid gevind word.

Dit maak nie saak die doel vir die verwerking van u persoonlike data nie, ons deel u persoonlike data met ons IT-verskaffers wat dit namens ons en volgens ons instruksies sal verwerk om goeie en veilige IT-bedrywighede te verseker. Ons deel u persoonlike data slegs met ons IT-verskaffers indien dit nodig is om hul verpligtinge teenoor ons na te kom volgens die kontrak wat ons met hulle het.

As u aan opnames deelneem

Waar word u persoonlike data verwerk?

Ons, sowel as ons verwerkers, verwerk hoofsaaklik u persoonlike data binne die EU / EER. Wanneer ons u persoonlike data buite die EU / EER verwerk, doen ons dit omdat ons vennoot, wat ons help om u profiel aan te pas by opnames wat u interessant en relevant vind, u persoonlike data buite die EU / EER sal stoor.

Wanneer ons u persoonlike inligting buite die EU / EER oordra, doen ons dit op grond van 'n besluit van die Kommissie, standaard kontraktuele bepalings of Privacy Shield.

Kontak ons ​​gerus as u meer wil weet oor wie ons u persoonlike data deel. Ons kontakbesonderhede kan aan die begin van hierdie privaatheidsbeleid gevind word.

Watter regte het u in verband met die verwerking van u persoonlike data?

Volgens die toepaslike wetgewing oor databeskerming is u, afhangende van die omstandighede, geregtig op 'n aantal verskillende regte wat hieronder uiteengesit word.

As u enige vrae rakende hierdie regte het, of as u van u regte wil gebruik, is u welkom om ons te kontak. Ons kontakbesonderhede kan aan die begin van hierdie privaatheidsbeleid gevind word.

Reg op inligting en toegang

U het die reg om 'n bevestiging of ons u persoonlike data verwerk. As ons u persoonlike data verwerk, het u ook die reg om dit te ontvang inligting oor hoe ons die persoonlike data verwerk en om 'n afskrif te ontvang van u persoonlike data.

Reg tot regstelling

U het die reg om te hê onakkurate persoonlike data reggestel en te hê onvolledige persoonlike data voltooi.

Reg op uitwissing ("reg om vergeet te word") en beperking van verwerking

U het die reg om laat u persoonlike data uitvee in sekere gevalle. Dit is die geval, byvoorbeeld, wanneer die persoonlike data nie meer nodig is vir die doeleindes waarvoor dit versamel of andersins verwerk is nie en waar ons u persoonlike data verwerk op grond van ons regmatige belang en ons dit vind na aanleiding van u beswaar (sien hieronder onder Reg om te beswaar), dat ons nie 'n oorwegende belang het om dit voort te sit nie.

U het ook die reg om te versoek dat ons beperk ons ​​verwerking van u persoonlike data. As u byvoorbeeld die akkuraatheid van die persoonlike data bevraagteken, as u beswaar het teen die verwerking van u persoonlike data op grond van ons regmatige belang, of waar die verwerking onwettig is, en u teen die uitvee van u persoonlike data teenstaan ​​en eerder ons om ons verwerking te beperk.

Reg op data-oordraagbaarheid

In sekere gevalle het u die reg om sodanige persoonlike inligting (aangaande u) wat u aan ons verstrek het, in 'n gestruktureerde, algemeen gebruikte en masjienleesbare formaat te voorsien. U het ook die reg om sulke persoonlike data in sekere gevalle aan 'n ander beheerder te laat oordra, waar dit tegnies uitvoerbaar is.

Reg om te beswaar

U het die reg om beswaar te maak teen die verwerking van u persoonlike data indien ons dit gebruik bemarkingsdoeleindes.

U het ook die reg om beswaar te maak teen die verwerking van u persoonlike data wanneer die verwerking op die wettige basis gebaseer is “Wettige belang”. Die situasies waarin ons verwerking op ons wettige belang berus, word in die onderstaande kaarte uiteengesit en u kan aan die einde van hierdie privaatheidsbeleid meer lees oor ons balansering van belangstellings. In sommige gevalle kan ons voortgaan om u persoonlike data te verwerk, selfs al het u beswaar aangeteken teen ons verwerking. Dit kan die geval wees as ons dwingende wettige redes kan toon vir die verwerking wat swaarder weeg as u belange, of as dit ten doel het om wettige eise vas te stel, uit te oefen of te verdedig.

Reg om toestemming te onttrek

U het die reg om 'n gegewe toestemming te eniger tyd terug te trek. Die onttrekking sal nie die wettigheid van verwerking beïnvloed op grond van u toestemming voor die onttrekking nie.

Reg om 'n klag by 'n toesighoudende owerheid in te dien

U het die reg om lê 'n klag by 'n toesighoudende owerheid in rakende ons verwerking van u persoonlike data.

So 'n klag kan by die owerheid in die EU / EER-lidstaat waar u woon, werk of waar die beweerde skending van die toepaslike wetgewing oor databeskerming plaasgevind het, ingedien word. In Swede is die toesighoudende owerheid Die Sweedse databeskermingsowerheid.

Gedetailleerde beskrywing van hoe ons u persoonlike data verwerk

Die onderstaande grafiek beskryf in detail waarom ons u persoonlike data verwerk, watter persoonlike data ons verwerk, die wettige basis vir die verwerking en hoe lank ons ​​u persoonlike data verwerk.

As u 'n rekening registreer en 'n Ebuno-gebruiker word

Om u rekening te administreer

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • U te skep en in staat te stel om u rekening veilig te gebruik, insluitend om met u te kommunikeer rakende u rekening
 • Om u die voordele van 'n rekening te gee, insluitend om u in staat te stel om u instellings te bestuur en toegang tot u geskiedenis van opnames te verkry
 • Om tred te hou met die punte wat u uit verskillende voltooide opnames ontvang
 • Om u posisie te bereken in vergelyking met ander Ebuno-gebruikers op grond van u punte

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakinligting (e-pos)
 • Poskode en stad
 • geslag
 • Datum van geboorte
 • Die aantal opnames wat u voltooi het en punte wat u ingesamel het
 • Ander inligting wat u kies om aan ons te verskaf, soos straatadres en telefoonnommer

Uitvoering van kontrak

Die verwerking is nodig om die kontrak met betrekking tot u registrasie by Ebuno na te kom.

Wettige belangstelling

Dit is nie nodig vir u om ons inligting oor u straatadres en telefoonnommer te verstrek om enige kontrak na te kom nie. Hierdie inligting word eerder verwerk op grond van ons regmatige belang om u persoonlike data te verwerk om u rekening te administreer.

 • Om by te hou wanneer u 'n vriend na Ebuno verwys het en hoeveel punte hulle versamel het om u met ekstra punte te beloon
 • Die punte wat u versamel
 • Naam van die vriend wat u verwys het
 • Die aantal punte wat u vriend geëis het

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om u te beloon met die ekstra punte om een ​​van u vriende by Ebuno te werf.

As u die verwysde vriend is en 'n rekening registreer, sal ons u persoonlike data verwerk op grond van die uitvoering van die kontrak, sien hierbo.

Bergingstydperk: Ons stoor u persoonlike data totdat u besluit om u rekening by Ebuno te verwyder of totdat u 3 jaar onaktief was.

Om u profiel te administreer

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om u vrae te stel om 'n profiel vir u te skep wat gekoppel kan word aan relevante opnames
 • Om u opnames te gee wat ooreenstem met u belangstellings en persona
 • Om tred te hou met die vrae wat u beantwoord om u met ekstra punte te beloon

Let daarop dat dit opsioneel is om hierdie vrae te beantwoord en dat u kies watter inligting u met ons wil deel.

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Inligting oor u huishouding, onderwys en beroep, motor, kos en drank, stokperdjies en belangstellings, elektronika, rekenaar- en videospeletjies, media, reis en aan watter navorsingsopnames u bereid is om deel te neem
 • Inligting oor u etnisiteit, rook- en tabakgewoontes, gesondheidsorg en uiteindelike kinders

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data wat u kies om ons te gee, te verwerk om u profiel te kan skep en administreer.

Eksplisiete toestemming

Sensitiewe inligting sal verwerk word op grond van u uitdruklike toestemming. U kan sodanige toestemming te eniger tyd intrek. U kan ook sommige van die antwoorde wat u gegee het op "Ek verkies dit nie verklaar nie" verander.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data stoor totdat u besluit om u rekening uit te vee, totdat u al drie jaar onaktief is of totdat u u antwoorde verander na 'Ek verklaar dit nie.' Ons sal onmiddellik ophou om u sensitiewe persoonlike data te stoor as u u toestemming terugtrek.

As u deelneem aan die opnames en / of speletjies wat ons aanbied

Om u profiel te laat ooreenstem met toepaslike opnames

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om u profiel met opnames te laat ooreenstem, deel u inligting met ons vennote
 • Ons vennoot pas u profiel aan by maatskappye met opnames binne die EU en buite die EU

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakinligting (e-pos)
 • Poskode en stad
 • geslag
 • Datum van geboorte
 • Die aantal opnames wat u voltooi het en punte wat u ingesamel het
 • Ander inligting wat u kies om aan ons te verskaf, soos straatadres en telefoonnommer
 • Ander inligting uit die profielvrae wat u gekies het om te beantwoord

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk sodat u profiel ooreenstem met opnames wat u relevant en interessant vind.

Eksplisiete toestemming

Sensitiewe inligting sal verwerk word op grond van u uitdruklike toestemming. U kan sodanige toestemming te eniger tyd intrek. U kan ook sommige van die antwoorde wat u gegee het op "Ek verkies dit nie verklaar nie" verander.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data verwerk totdat die ooreenstemming gedoen is. Ons sal onmiddellik ophou om u sensitiewe persoonlike data te stoor wanneer u u toestemming terugtrek of u antwoorde verander na "Ek verklaar dit nie."

Om opnames te verskaf

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om u opnames te gee waaraan u kan deelneem
 • Om u punte toe te ken vir elke opname waaraan u deelneem

Let daarop dat ons die geleentheid bied om aan opnames deel te neem, maar die werklike opnames word deur derde partye bestuur. As u verkies om u naam of enige ander inligting oor uself in 'n opname aan te dui, kan die opnameonderneming u antwoorde op u as persoon verbind. In sulke gevalle sal die opnamemaatskappy 'n beheerder word. As u meer wil weet oor hoe hulle u data verwerk, kan u die betrokke maatskappy kontak.

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakinligting (e-pos)
 • Poskode en stad
 • geslag
 • Datum van geboorte
 • Ander inligting wat u kies om aan ons te verskaf, soos straatadres en telefoonnommer
 • Die aantal opnames wat u voltooi het en punte wat u ingesamel het
 • Inligting wat u deur u profiel aan ons verskaf het

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om u opnames te gee waaraan u kan deelneem.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data verwerk totdat die opname afgehandel is.

Om speletjies aan te bied

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om u speletjies te gee wat u kan speel
 • Om u punte na elke wedstryd te bereken, wen of verloor u
 • Om u posisie te bereken in vergelyking met ander spelers

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Die aantal punte wat u versamel het
 • Die aantal punte wat u wen of verloor as u die speletjies speel

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk sodat u speletjies kan speel wat ons aanbied, die kans kry om ekstra punte te wen en te sien hoe u rangorde vergeleke met ander gebruikers.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data stoor totdat u besluit om u rekening uit te vee of totdat u al drie jaar onaktief is.

Om u punte te onttrek in ruil vir geskenkkaarte

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om die punte wat u ontvang het, in geskenkkaarte te verander
 • Om die geskenkkaart vir u te stuur

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakinligting (e-pos)
 • Die aantal opnames wat u voltooi het en punte wat u ingesamel het
 • Inligting oor watter geskenkkaart u kies

Uitvoering van kontrak

Die verwerking is nodig om die kontrak met betrekking tot u lidmaatskap van Ebuno na te kom, wat beteken dat u punte ontvang wat as geskenkkaarte onttrek kan word in ruil vir deelname aan opnames.  

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data verwerk totdat die onttrekking afgehandel is.

Om u punte te onttrek in ruil vir PayPal-geld

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om die punte wat u ontvang het in PayPal-geld te omskep
 • Om die PayPal-beloning aan u te stuur

Let daarop dat ons u persoonlike data met PayPal deel om u punte in PayPal-geld te verander. As u meer inligting wil hê oor hoe PayPal u data verwerk, kan u PayPal kontak.

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakinligting (e-pos)
 • Die aantal opnames wat u voltooi het en punte wat u ingesamel het
 • Inligting oor watter geskenkkaart u kies

Uitvoering van kontrak

Die verwerking is nodig om die kontrak met betrekking tot u lidmaatskap van Ebuno na te kom, wat beteken dat u punte ontvang wat as PayPal-geld onttrek kan word in ruil vir deelname aan opnames.  

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data stoor totdat die onttrekking afgehandel is.

As u met ons skakel op sosiale media

Om met u op sosiale media te kommunikeer

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om met u te kommunikeer op ons sosiale media-rekening (Facebook), byvoorbeeld as u met ons op ons bladsy kommunikeer
 • Inligting uit u profiel op die betrokke sosiale media (gebruikersnaam en enige prentjie wat u vir u rekening gekies het)
 • Inligting wat u op ons bladsy verskaf

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om met u op ons sosiale media-platform te kommunikeer.

Bergingstydperk: U persoonlike data sal verwyder word as u ons vra om dit te verwyder of as u die inhoud self verwyder, maar ons sal die persoonlike data anders stoor op die sosiale media platform tot verdere kennisgewing.

Ander verwerkingsaktiwiteite

Om kliëntediens te lewer

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Beantwoord en bestuur kliëntediens aangeleenthede

 • Naam
 • Kontakinligting wat u in ons kontak verskaf
 • Ander inligting wat u aangaande die aangeleentheid verskaf, byvoorbeeld 'n probleem met 'n funksie

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om kliëntediensaangeleenthede te beantwoord en te administreer.

Bergingstydperk: Ons stoor u persoonlike data vir 'n periode van 2 jaar nadat die kliëntediensaangeleentheid opgelos is.

Om ons dienste te verbeter

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Om ons dienste en webwerf se funksies te verbeter op grond van u terugvoer

Inligting wat u aan ons verskaf, bv:

 • Naam
 • Kontakbesonderhede (e-pos)
 • Ander inligting wat u aan ons verskaf wanneer u terugvoering aan ons stuur

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om u terugvoer te hanteer en ons dienste te verbeter.

Bergingstydperk: Ons stoor u persoonlike data vir 'n tydperk van 2 jaar.  

Om enige eise en regte te hanteer

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Hanteer enige verbruikersregte soos u reg om klagtes in te dien
 • Verdedig ons teen eise en klagtes
 • Begin enige eise
 • Naam
 • Kontakbesonderhede wat u gekies het om te gebruik, bv. E-posadres en / of telefoonnommer
 • Inligting uit ons kommunikasie met u in verband met die eis, byvoorbeeld inligting oor die betrokke bespreking of inligting oor u verblyf

Wettige verpligting

Die verwerking is nodig om te voldoen aan wetlike verpligtinge waaraan ons onderhewig is, dws voldoen aan 'n wetlike verpligting waaraan ons onderworpe is. 

Wettige belangstelling

Ons wettige belang is om u persoonlike data te verwerk om ons teen 'n moontlike regs eis te verdedig en enige eis in te stel.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data stoor totdat ons die klagte verwerk het, totdat ons die reg hanteer het of vir die duur van die geskil.

Om aan wetgewing oor boekhouding en rekeningkunde te voldoen

Watter verwerking ons uitvoer

Watter persoonlike data ons verwerk

Ons wettige basis vir die verwerking

 • Stoor inligting in boekhouding en boekhouding  
 • Naam
 • Geskiedenis rakende onttrekkings en betalings
 • Ander inligting wat rekeningkundige rekords vorm

Wettige verpligting

Die verwerking is nodig om te voldoen aan wetlike verpligtinge waaraan ons onderworpe is, dws boekhou- en rekeningkundige wetgewing.

Bergingstydperk: Ons sal u persoonlike data stoor tot en met die sewende jaar na die einde van die kalenderjaar vir die boekjaar waarop die persoonlike data betrekking het.

Balansering van belangevaluasies

Soos ons hierbo noem, verwerk ons ​​vir sommige doeleindes u persoonlike data op grond van ons 'wettige belang'. Deur 'n balansering van belangstellingsafweging met betrekking tot ons verwerking van u persoonlike data uit te voer, het ons tot die gevolgtrekking gekom dat ons regmatige belang vir die verwerking swaarder weeg as u belange of regte wat die beskerming van u persoonlike data vereis.

Skakel ons gerus as u meer inligting wil hê oor ons balansering van belangstellings. Ons kontakbesonderhede kan aan die begin van hierdie privaatheidsbeleid gevind word.

Hierdie privaatheidsbeleid is vasgestel deur Ebuno AB op 2020-01-10.

 /

Wat CINT & Ebuno betref


Bepalings en voorwaardes vir lidmaatskap van die paneel, deelname aan die opname en die gebruik van dienste

Effektiewe datum: 28 Februarie 2018

Laaste hersiening: 28 Februarie 2018

Definisies

Wanneer dit in hierdie bepalings gebruik word, het die volgende terme en uitdrukkings die volgende betekenisse.

"Aktiewe paneellid”Verwys na 'n paneellid wat: (a) aan 'n opname deelgeneem het, (b) ander navorsingsprogram; of (c) ander dele van die Diens, minstens een keer gedurende die afgelope twaalf (12) maande; of (d) sy / haar profiel of lidinligting ten minste een keer in die afgelope twaalf (12) maande opgedateer het.

"Markopsporingsdiens”Verwys na 'n diens wat aanvaar word deur 'n gebruiker wat aanlyngedrag van sodanige gebruiker kan opspoor, soos webwerwe wat deur die gebruiker verkry word en aanlynveldtogte wat blootgestel word aan die gebruiker vir marknavorsingsdoeleindes, insluitend navorsing om reklame te volg.

"toepaslike wet”Verwys na toepaslike nasionale en / of plaaslike wette en regulasies.

"Kliënt”Verwys na ons kliënte aan wie ons dienste lewer.

"inhoud”Verwys na die inligting op ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf of 'n vennoot-werf.

"Paneel”Verwys na 'n groep individue wat ingestem het om uitgenooi te word en deel te neem aan marknavorsingsopnames, ander navorsingsprogramme of ander dele van die dienste vir marknavorsing.

"Paneellid”Verwys na 'n lid van 'n paneel.

"Paneleienaar”Verwys na die eienaar van 'n paneel en 'n paneelwerf waarvan u 'n lid van die paneel is.

"Paneelwerf”Verwys na 'n webwerf waar individue kan registreer om paneellede te word.

"vennoot”Verwys na een van ons vennote, insluitend paneleienaars en ander vennote.

"Vennootwerf”Verwys na 'n webwerf wat deur een van ons Vennote bedryf word.

"Deelnemer”Verwys na 'n individu, wat nie 'n paneellid is nie, wat deur een van ons vennote na 'n opname, ander navorsingsprogram of ander dele van die dienste gerig word.

"Persoonlike Data"Enige inligting rakende 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon ("Gegewe onderwerp”); 'n identifiseerbare natuurlike persoon is iemand wat direk of indirek geïdentifiseer of opgespoor kan word, veral met verwysing na 'n identifiseerder, alleen of in kombinasie met ander persoonlike of identifiserende inligting. Persoonlike gegewens kan inligting insluit soos naam, sosiale sekerheidsnummer, geboortedatum en plek, moeder se naam, biometriese rekords, foto's, klank- of video-opname, en ander inligting wat aan 'n individu gekoppel of gekoppel kan word, soos medies, opvoedkundig inligting oor finansiële en indiensneming. (OPMERKING: Persoonlike inligting kan ook Persoonlik identifiseerbare inligting of Persoonlike inligting genoem word.)

"Navorsingsprogram”Verwys na ander navorsingsgeleenthede as 'n opname.

"Beperkte inhoud”Verwys na vertroulike en / of eie inligting, materiaal, produkte en inhoud wat aan ons en / of 'n paneleienaar, 'n opname-eienaar, 'n kliënt, 'n vennoot en / of 'n lisensiegewer behoort.

"Diens”Verwys na die diens wat deur ons gelewer word wat u as panellid of deelnemer toelaat om deel te neem aan (a) 'n paneel of 'n opname, (b) ander navorsingsprogram, of (c) enige ander diens wat deur ons gelewer word en gebruik deur u, soos 'n marknavorsingsdiens.

"Voorleggings”Verwys na alle kommentaar, terugvoer, voorstelle, idees en ander inligting wat u indien of as ons insamel wanneer u aan 'n paneel deelneem, reageer op 'n opname of ander navorsingsprogram of 'n diens gebruik.

"Opname-eienaar”Verwys na die eienaar van 'n opname, wat gewoonlik 'n kliënt is.

"Opmetingswerf”Verwys na die webwerf waarop u reageer en 'n opname voltooi.

"Surveys”Verwys na marknavorsingsopnames wat deur Us aan u beskikbaar gestel is.

"Derdeparty-webwerwe”Verwys na webwerwe wat deur derde partye onderhou en / of bedryf word.

"gebruikers”Verwys na U as individu wanneer u die diens gebruik.

"Gebruikersinhoud”Verwys na alle inhoud, materiaal, inligting en opmerkings wat u gebruik, oplaai, plaas of indien, of wat ons versamel wanneer u die diens gebruik, insluitend inligting wat deur die ad-tracking-diens ontvang word, soos data oor die gebruik van die internetpatroon.

"jy","jouself","jou"En"Yours”Verwys na u as individu.

"We","Us","ons"En"gordel”Verwys na die Sweedse entiteit Cint AB reg. geen. 556559-8769.

1. Toepaslikheid; Ooreenkoms

Hierdie bepalings en voorwaardes (hierna die “terme”) Is van toepassing bo en behalwe enige ooreenkoms met die paneeleienaar van die paneel waarvan u 'n paneellid is, sowel as enige spesifieke voorwaardes wat van toepassing is op 'n opname, ander navorsingsprogram of ander dienste. Hierdie voorwaardes is nie van toepassing vir sover dit strydig is met die bepalings van 'n ooreenkoms tussen u en 'n paneeleienaar of met spesifieke voorwaardes wat deur die paneeleienaar of kliënt verskaf word as voorwaarde vir u deelname aan 'n opname of ander navorsingsprogram nie, mits egter dat sodanige ander bepalings nie ons regte sal verminder of ons aanspreeklikheid wat in hierdie voorwaardes gespesifiseer word, sal verhoog nie.

2. Inleiding

Die doel van hierdie bepalings is om die algemene bepalings en voorwaardes vir u gebruik van die dienste uiteen te sit, insluitend u deelname aan opnames, panele of ander navorsingsprogramme.

Ons bestuur die verhouding tussen 'n opname-eienaar en 'n paneeleienaar en tree op namens 'n paneeleienaar. Ons is ook die platformverskaffer, wat geleenthede bied vir paneellede, om deel te neem aan opnames, ander navorsingsprogramme en ander dienste te gebruik.

Benewens bogenoemde, kan ons ook aansporings bestuur. Besonderhede rakende sodanige aansporingskema kan in hierdie bepalings gevind word.

3. In aanmerking te kom vir paneel-lidmaatskap

Paneellidmaatskap is gewoonlik oop vir individue wat aan die vereistes vir lidmaatskap voldoen, insluitend, maar nie beperk nie tot, minimum ouderdomsvereistes en geografiese liggingsvereistes. Die vereistes vir lidmaatskap van die paneel kan volgens die spesifieke paneel verskil en word deur 'n paneleienaar bepaal. Deur in te stem om 'n paneellid te word, stem u in om uitnodigings te ontvang om deel te neem aan opnames, navorsingsprogramme of ander dienste, beide van die paneeleienaar wat u by die paneellidmaatskap vir en van ander paneeleienaars aangevra het. U kan te eniger tyd u lidmaatskap van die Paneel-lidmaatskap uitskryf. Raadpleeg afdeling 12 “Opt-out-beleid” hieronder.

Ons laat slegs een paneellid toe per unieke e-posadres binne elke paneel.

4. Paneelregistrasie

Om 'n paneellid te word, moet u by 'n paneelwebwerf registreer en sekere inligting oor uself verskaf. Die inligting wat u verskaf, moet waar, korrek en volledig wees. Ons behou ons die reg voor om u toegang tot die diens of deelname aan 'n opname of ander navorsingsprogram te beperk of te verbied as u inligting verskaf, of as ons rede het om te vermoed dat die inligting wat u verskaf het nie waar, korrek en volledig is nie.

'N Paneel-lidmaatskap is persoonlik en mag slegs gebruik word deur die persoon wat vir lidmaatskap by 'n paneel registreer. U is verantwoordelik daarvoor om gebruikersinligting en wagwoorde vertroulik te hou en u is verantwoordelik vir die gebruik van u lidmaatskaprekening, hetsy gemagtig of ongemagtig.

5. Voorwaardes vir deelname aan 'n opname, ander navorsingsprogram of ander dienste

Wanneer u deelneem aan 'n opname, ander navorsingsprogram of ander dienste, en / of ons webwerf, 'n opname-webwerf of 'n paneelwerf gebruik, is u verplig om aan hierdie voorwaardes te voldoen, asook aan enige ander bepalings en voorwaardes wat op u van toepassing is deelname, insluitend enige ooreenkoms tussen u en 'n paneeleienaar of voorwaardes wat deur 'n kliënt of 'n vennoot toegepas word.

Deur deel te neem aan 'n opname, ander navorsingsprogram of 'n ander diens, stem u in om ware, korrekte en volledige inligting oor uself te verskaf. As u inligting verskaf, of ons het rede om te vermoed dat die inligting wat u verskaf het nie waar, korrek en volledig is nie, kwalifiseer u moontlik nie vir 'n opname, ander navorsingsprogram of ander diens nie en sal u dus geen aansporings vir u deelname ontvang nie. Verder kan 'n paneleienaar u lidmaatskap beëindig met die gevolg dat u nie aan meer opnames of ander navorsingsprogramme sal kan deelneem nie.

U is verantwoordelik vir aksies en kommunikasie wat vanaf u rekening uitgevoer of oorgedra word.

6. Gebruik van die dienste

Deelname aan 'n opname, ander navorsingsdiens of die gebruik van ander dienste is vrywillig. Die dienste is vir persoonlike, en nie-kommersiële gebruik, en ons behou die reg voor om toegang tot, die hele of enige gedeelte van die dienste te verander, te verander, te beperk of te blokkeer, sonder vooraf kennisgewing.

Ons kan te eniger tyd na eie goeddunke weier om die dienste aan enigiemand te lewer.

U erken dat U toegang verkry tot, gebruik en / of deelneem aan die Dienste in die hoedanigheid van 'n onafhanklike kontrakteur, en geen agentskap, vennootskap, gesamentlike onderneming, werknemer-werkgewer of franchisegewer-franchisenemer-verhouding is bedoel of geskep deur hierdie bepalings nie.

7. Ongemagtigde gebruik

U stem in om nie:

(a) die diens of ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf, 'n vennoot-webwerf, of enige dienste, stelselbronne, rekeninge, bedieners of netwerke gekoppel aan of toeganklik via 'n opname, ontwrig, inmeng met die veiligheid van of 'n opname-webwerf of geaffilieerde of gekoppelde webwerwe;

(b) spinnekoppe, robotte of ander outomatiese data-ontginningstegnieke gebruik om data of inhoud wat beskikbaar is in verband met die diens te katalogiseer, af te laai, op te slaan of andersins weer te gee of te versprei, of op ander maniere die resultaat van 'n opname te manipuleer;

(c) enige aksie neem om in te meng op ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf, of 'n vennoot-werf of 'n individu se gebruik van sulke webwerwe, insluitend, maar nie beperk nie tot, die oorlaai of 'n 'crash' van 'n webwerf;

(d) enige virusse, beskadigde data of enige ander skadelike, ontwrigtende of vernietigende kode, lêer of inligting stuur of stuur, insluitend, maar nie beperk nie tot, spyware, malware en trojans;

(e) enige persoonlike data van ander gebruikers van die dienste versamel;

(f) ongevraagde e-posse stuur, soos promosies en advertensies vir produkte of dienste;

(g) meer as een (1) lidmaatskaprekening by 'n paneel oopmaak, gebruik of onderhou;

(h) gebruik of probeer om 'n ander gebruiker se rekening te gebruik, sonder magtiging, of 'n rekening met 'n valse identiteit te skep;

(i) probeer om ongemagtigde toegang te verkry tot ons webwerf, 'n opname, 'n opname-webwerf, 'n paneelwerf, 'n vennoot-webwerf of dele van 'n opname, ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf of 'n vennoot-webwerf wat beperk is tot algemene toegang;

(j) u ware identiteit smee of maskeer;

(k) 'n gedeelte (s) van ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf of 'n vennoot-werf opstel en dit op 'n ander webwerf of media vertoon of die voorkoms van enige opname-webwerf, paneel-webwerf of vennote-webwerf verander;

(l) skakels vanaf 'n webwerf na ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneelwebwerf of 'n vennootwebwerf of na die dienste oprig sonder ons vooraf skriftelike toestemming;

(m) enige bedreigende, lasterlike, lasterlike, onwelvoeglike, pornografiese, liederlike, skandalige of opruiende materiaal of inhoud plaas of stuur;

(n) enige oortreding gebruik nie; beledigende of onwelvoeglike taal op ons webwerf, in 'n opname of op 'n opname webwerf, 'n paneel webwerf of 'n vennoot webwerf;

(o) betrokke raak by enige bedrieglike aktiwiteit, insluitend, maar nie beperk nie tot, die versnel van opnames, meer as een keer dieselfde opname doen, vals inligting tydens die registrasieproses indien, valse of onwaar data van die opname inlewer, aansporings gebruik of probeer om dit te gebruik valse of bedrieglike middele, peuter met opnames en, met betrekking tot die gebruik van die advertensieopsporingsdiens, toegang tot webwerwe of aanlynveldtogte met die uitsluitlike bedoeling om 'n wanvoorstellende indruk van u aanlyngedrag te lewer;

(p) enige aspekte van 'n diens omgekeer of enige handelinge neem wat die bronkode kan openbaar of openbaar, of omseil of omseil maatreëls of kontroles wat gebruik word om toegang tot enige webblad, inhoud of kodes te verbied, te beperk of te beperk, behalwe as dit uitdruklik toegelaat word volgens toepaslike reg;

(q) betrokke raak by enige kriminele of onwettige handeling (s) wat gekoppel kan word aan ons webwerf, 'n opname of 'n opname-webwerf, 'n paneelwerf of 'n vennoot-werf;

(r) Beperkte inhoud gebruik in stryd met of in stryd met hierdie bepalings; of

(s) enige individu, insluitend, maar nie beperk tot, paneellede, deelnemers of enige van ons werknemers, aanmoedig en / of adviseer om 'n daad te pleeg wat strydig is met die bepalings nie.

8. Beperkte inhoud

Tensy anders vermeld, is alle materiale, insluitend, sonder beperking, alle konsepte, teks, ontwerpe, grafieke, tekeninge, foto's, videogrepe, musiek en klanke, en alle handelsmerke, diensmerke en handelsname wat gebruik word in 'n opname, ander navorsingsprogram of ander diens en / of op ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf of 'n vennoot-webwerf en die keuse en reëlings daarvan, is onderhewig aan intellektuele eiendomsregte, insluitend maar nie beperk nie tot kopiereg, handelsmerke en patente of die reg om hul registrasie oral in die wêreld, gehou deur of gelisensieer deur Ons, 'n opname-eienaar, 'n paneleienaar, 'n vennoot of ander derde partye wat die onderskeie eienaar is van, of sodanige beperkte inhoud beheer.

As u 'n diens gebruik of aan 'n opname, ander navorsingsprogram of ander diens deelneem, kan u blootgestel word aan beperkte inhoud. U word geen regte op die Beperkte Inhoud verleen nie en alle intellektuele eiendomsregte word uitdruklik voorbehou. Geen lisensie om die Beperkte inhoud of die onderwerp van die Beperkte inhoud op enige webwerf, sosiale media of blog te gebruik, openbaar, aflaai, kopieër, versprei of weergee nie, word aan u toegestaan. Let daarop dat regstappe geneem kan word indien enige ongemagtigde gebruik van die Beperkte inhoud na U teruggevoer word. U word hiermee ingelig en erken dat ons ten volle sal saamwerk met alle versoeke van derde partye om openbaarmaking (insluitend maar nie beperk tot die bekendmaking van u identiteit nie) met betrekking tot eise dat u Beperkte inhoud gebruik het in stryd met hierdie bepalings wat volgens ons wettig is.

U mag slegs deelneem aan 'n opname, ander navorsingsprogram, ander diens en / of ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneelwebwerf of 'n vennoot-werf gebruik op 'n manier wat nie ons, of 'n derde se, intellektuele eiendom inbreuk maak nie. regte.

9. Gebruikersinhoud

U is verantwoordelik vir alle gebruikersinhoud. U is ook verantwoordelik om, waar van toepassing, derdeparty se goedkeuring, toestemmings en / of magtiging te verkry vir u en ons gebruik van u gebruikersinhoud. Gebruikersinhoud, insluitend foto's, klank- of video-opnames, kan as persoonlike data beskou word. U gebruikersinhoud kan publiek beskikbaar en gedeel word met derde partye, insluitend, maar nie beperk nie tot, ons kliënte, kliënte van ons kliënte, opname-eienaars, paneleienaars, vennote en derdepartydiensverskaffers. U sal toesien dat gebruikersinhoud nie inhoud of materiaal van kopiereg of handelsmerke van enige derde party bevat nie, insluitend klank, video, beelde of die gelykenis van iemand anders as U, tensy u die goedkeuring, toestemming en / of magtiging van sodanige verkry het. derde partye benodig vir u en ons gebruik van sodanige gebruikersinhoud. U sal geen vergoeding ontvang vir ons, ons vennote of ons kliënte se gebruik van enige gebruikersinhoud nie.

Deur ons te gebruik, op te laai, te plaas, in te dien of toe te laat om ons te versamel (sodanige toestemming wat geag word verleen met u toestemming met hierdie bepalings en gebruik van die betrokke diens) gebruikersinhoud in verband met die dienste, verleen u ons hiermee 'n ewige, onherroeplike, onbeperkte , oordraagbaar, onderlisensieerbaar, wêreldwyd, royaltyvry, reg en lisensie om u gebruikersinhoud te wysig, te kopieër, uit te stuur, te publiseer, te vertoon, afgeleide werke te maak, te reproduseer, te wysig, te versprei en andersins te gebruik. U sal geen vergoeding ontvang vir u gebruikersinhoud of ons gebruik daarvan nie, behalwe waar uitdruklik ooreengekom.

U is alleen verantwoordelik om te verseker dat u gebruikersinhoud, en ons gebruik daarvan volgens hierdie voorwaardes, geen intellektuele eiendomsreg van derde partye sal skend nie. Ons kan nie alle gebruikersinhoud hersien nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir u gebruikersinhoud nie. Ons het die reg, maar nie 'n verpligting nie, om u gebruikersinhoud te verwyder, te verwyder of te wysig, wat ons volgens ons uitsluitlike oordeel beskou: (a) hierdie bepalings oortree; (b) intellektuele eiendomsregte skend; of (c) beledigend, lasterlik, onwelvoeglik of andersins onaanvaarbaar wees nie.

10. Beleid oor puntegebaseerde aansporingsprogramme

As u reageer op 'n opname en dit suksesvol voltooi, deelneem aan 'n ander navorsingsprogram of 'n ander diens, kan u punte verdien wat vir verskillende belonings of kontant in ons aansporingsprogram verlos kan word. U hoef niks te koop om punte te ontvang nie. Die punte wat u verdien het, is persoonlik en u kan dit nie aan iemand anders oordra nie. U punte is geldig en aflosbaar vir 'n tydperk van vier-en-twintig (24) maande nadat u rekening onaktief geword het. Enige punte of aansporings wat nie deur U afgelos word nie, kan deur ons herroep word.

Aan die begin van 'n opname, ander navorsingsprogram of ander diens, sal u inligting ontvang oor die aantal punte wat u kan verdien. Ons aanvaar nie om op enige wyse aanspreeklik of verantwoordelik te wees vir belastinggevolge of pligte wat mag voorkom as gevolg van punte of aansporings wat uitgereik of afgelos word nie. As u die bepalings oortree, kan u al die punte of aansporings verloor wat u verdien het. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid teenoor U met betrekking tot die punte wat u verdien het nie.

11. Profielopdaterings

Paneellede stem in om hul lidmaatskapprofiele op datum te hou. 'N Panellid kan die inligting wat in sy of haar lidmaatskapprofiele vervat is, opdateer, regstel en / of verwyder deur: (a) toegang tot sy of haar Paneel-lidmaatskaprekening te kry; of (b) 'n e-pos aan die toepaslike paneelliddienstespan vir die betrokke paneel te stuur.

12. Opt-out-beleid

Paneellede kan te eniger tyd die gebruik van enige of alle dienste (insluitend, sonder beperking, van die ontvangs van opnames, nuusbriewe of kommunikasie) ontvang, deur: (a) die prosedures te volg wat op die betrokke paneelwebwerf of verwante webwerwe beskryf word of bevat. in 'n e-pos van ons ontvang; of (b) deur 'n e-pos aan ons paneelliddienstespan te stuur hier afgelaai word

Ons sal redelike pogings inspan, soos vereis deur wetgewing of regulasies, om binne 'n redelike tydperk na ontvangs op elke e-posversoek te reageer. By beëindiging van dienste sal 'n paneellid se kontakinligting uit alle kommunikasie- of kontaklyste met betrekking tot die beëindigde diens (s) verwyder word. Let daarop dat dit 'n paar dae kan neem om die verwydering te voltooi en dat u gedurende die tyd boodskappe van ons kan ontvang wat geskep of saamgestel is voordat u dit inteken.

13. Links

In verband met u gebruik van die diens kan u moontlik 'n webwerf van derdepartye skakel of daaraan koppel. Let daarop dat ons geen webwerf of produkte, dienste en / of geleenthede wat deur middel van of in verband met sodanige derdeparty-webwerf geadverteer, aangebied word, onderskryf nie. Lees asseblief alle beleide en bepalings wat op sulke derdeparty-webwerwe van toepassing is, noukeurig deur.

14. Kommunikasie met ons

Alle kommunikasie (uitgesonderd persoonlike inligting) en gebruikersinhoud wat deur u aan ons gestuur word, per elektroniese pos of andersins, of andersins deur ons versamel word, sal as nie-vertroulike en nie-eie inligting van u beskou word, tensy u spesifiek anders aandui hetsy voor, of gelyktydig met, u voorlegging of toestemming aan ons om sodanige kommunikasie en gebruikersinhoud te versamel. U stem in dat sulke kommunikasie en gebruikersinhoud deur ons gebruik kan word na eie goeddunke.

15. privaatheid

Wanneer u aansoek doen vir 'n lidmaatskap van die paneel, 'n diens gebruik of op 'n ander manier met ons of 'n paneleienaar kommunikeer, kan u persoonlike inligting verwerk word. Lees die privaatheidskennisgewing vir navorsingsdeelnemers vir inligting oor Cint se privaatheidspraktyke en die verwerking van u persoonlike data hier afgelaai word.

16. Vrywaring

U stem uitdruklik in dat u deelname aan 'n opname, ander navorsingsprogram en die gebruik van die diens en blaai op ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel-webwerf of 'n vennoot-webwerf op u eie risiko en verantwoordelikheid is. In die mate wat deur die wet toegelaat word, doen ons, ons kliënte, opname-eienaars, paneleienaars, vennote of ander derde partye, en ons en hul onderskeie direkteure, beamptes, werknemers, verteenwoordigers, agente, derdeparty-inhoudverskaffers en lisensiegewers geen waarborge, uitdruklik, stilswyend of wettig, met inbegrip van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, waarborg dat deelname aan 'n opname of die gebruik van die diens, ons webwerf, 'n opnamewebwerf, 'n paneelwerf of 'n vennootwebwerf ononderbroke of foutloos wees. In die mate wat die wet dit toelaat, doen ons, ons kliënte, opname-eienaars, paneeleienaars, vennote of ander derde partye, en ons en hul onderskeie direkteure, beamptes, werknemers, verteenwoordigers, agente, derdeparty-inhoudverskaffers en lisensiegewers geen waarborge, uitdruklik, stilswyend of wettig, met inbegrip van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, vir die akkuraatheid, betroubaarheid of inhoud van enige inligting, of dienste wat deur 'n opname of ons webwerf, 'n opname-webwerf, 'n paneel aangebied word nie Webwerf, of 'n vennootwebwerf, anders as wat uitdruklik in hierdie bepalings uiteengesit word.

17. Beperking van aanspreeklikheid

TOT DIE TOEPASSING WAT VAN TOEPASLIKE WETGEWING IS, IS ONS, ONDERZOEKEIENAARS, PANEELEIENAARS OF PARTNERS, DERDE PARTYE, OF DIREKTEURE, BEAMPTES, AANDEELHOUERS, WERKNEMERS, VERTEENWOORDIGERS, KONTRAKTEURS, VOLGENDE KONTRAKTEURS, KONTRAKTEURS EN KONTRAKTEURS , VIR ENIGE SAKE MET BETREKKING TOT HIERDIE VOORWAARDES, DIE DIENS, ONS WERK, 'N OPNAME,' N PANEELWERF, 'N PARTNERSWERK OF VIR ENIGE INLEWERINGS WAT U DOEN, OF VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIALE, PUNITIEWE, TYDELIKE, BETROUWENDE, GEWELDIGE, GEWELDIGE SKADE, VERLIES VAN WINS, VERLIES VAN VERWAGTE BESPARING, OF ENIGE ANDER NIE-DIREKTE SKADE, OF ons al dan nie van die waarskynlikheid of moontlikheid van sulke skade beskadig is nie.

Die beperking van aanspreeklikheid en die vrywaring in hierdie voorwaardes is van toepassing ongeag die vorm van aksie, hetsy in kontrak, waarborg, delik, kwasi-delik, streng aanspreeklikheid, nalatigheid of ander onraad, en sal 'n fundamentele oortreding of oortredings of die mislukking van die wesenlike doel van die kontrak of die versuim van 'n eksklusiewe middel.

18. vrywaring

U stem in om ons, opname-eienaars, paneeleienaars en vennote, en ander verwante derde partye, insluitend direkteure, beamptes, aandeelhouers, werknemers, verteenwoordigers, kontrakteurs, affiliasies, opvolgers of gemagtigde persone, skadeloos ten volle en effektief te vrywaar, te beskerm en teen enige en alle skade, uitgawes, laste en verliese van enige aard, insluitend regskoste, wat voortspruit, hetsy direk of indirek, as gevolg van enige oortreding wat u deur die Voorwaardes veroorsaak het.

19. Veranderings

Ons behou hiermee die reg voor om, na ons eie goeddunke, veranderinge aan hierdie bepalings aan te bring. Ons raai u aan om hierdie bepalings deurlopend te hersien. Ons sal u toestemming verkry voor veranderinge wat van so 'n aard is dat toestemming nodig of benodig word. Vir veranderinge wat nie toestemming benodig nie, is en sal u voortgesette gebruik van, toegang tot en / of deelname aan die dienste u aanvaarding van hierdie bepalings soos gewysig beteken.

20. Nakoming van toepaslike wetgewing

U erken en stem in dat u te alle tye die toepaslike wetgewing sal nakom wanneer u op 'n opname reageer, deelneem aan 'n ander navorsingsprogram of andersins die diens gebruik.

21. Opskorting, beëindiging en de-aktivering

Benewens enige en alle ander beskikbare middels, mag ons u gebruik van en toegang tot die diens, of u lidmaatskap by 'n paneel, sonder kennisgewing opskort en / of beëindig as u hierdie bepalings oortree of in die geval dat U gebruik die diens op 'n onwettige manier of tree op 'n ander manier op volgens ons eie goeddunke, onaanvaarbaar vir ons, 'n opname-eienaar, paneleienaar of 'n vennoot. As ons u reg om die diens te gebruik beëindig en / of u lidmaatskap van u paneel beëindig word: (a) verbeur u alle regte, eiendomsreg en belang in en / of op alle onverbonde belonings, aansporings en / of pryse, van krag met beëindiging ; (b) U Paneel-lidmaatskap sal onmiddellik gekanselleer word; (c) U toegang tot en gebruik van die Diens sal onmiddellik ophou; en (d) U mag nie deelneem aan toekomstige opnames wat deur die diens aangebied word nie.

Verder behou ons die reg voor om u Paneel-lidmaatskaprekening te deaktiveer: (a) as u nie meer 'n aktiewe Paneelis is nie; (b) as ons 'n kennisgewing met harde weiering of aflewering in ons e-poskommunikasie met u e-posrekening ontvang; of (c) as ons drie (3) keer 'n "posbus vol" antwoordkennisgewing ontvang in ons e-poskommunikasie na u e-posrekening.

In die geval van 'n deaktivering, beëindiging deur u of beëindiging deur ons, verbeur u enige aansporings wat u verdien het.

22. Skeidbaarheid en opdrag

As enige term of bepaling van hierdie voorwaardes om welke rede ook al as nietig of onafdwingbaar geag word, sal sodanige term of bepaling geag word as skeibaar te wees van die res van hierdie voorwaardes, en die res van hierdie voorwaardes word geïnterpreteer en geïnterpreteer. sonder verwysing na die onafdwingbare term.

U mag hierdie bepalings nie toewys sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie, wat volgens ons goeddunke weerhou kan word. U stem in dat ons hierdie voorwaardes te eniger tyd aan enigiemand mag toewys.

23. Beheerreg, jurisdiksie en regsplek

Enige geskille wat voortspruit uit of in verband met hierdie voorwaardes, insluitend enige vrae rakende die bestaan, geldigheid of beëindiging daarvan, word na die landdroshof in Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) verwys en in ooreenstemming met die wette van Swede beheer en uitgelê sonder met betrekking tot enige keuse van regsbeginsels (hetsy dié van Swede of enige ander jurisdiksie) wat voorsiening kan maak vir die toepassing van wette van 'n ander jurisdiksie.Cint-kennisgewing oor deelnemer aan privaatheid

Effektiewe datum: 28 Februarie 2018

Laaste hersiening: 28 Februarie 2018

Hierdie privaatheidskennisgewing definieer hoe Cint AB (“Cint”) u Persoonlike Data (“Persoonlike data”, wat ook na verwys kan word as Persoonlik Identifiseerbare inligting of “PII”) gebruik (versamel, bewaar, gebruik en openbaar en andersins gebruik) en ander inligting wat in hierdie privaatheidskennisgewing beskryf word, of u lid is van 'n paneel ('Paneellid') van 'n paneel wat deur een van ons paneleienaars besit word ('paneelbesitters') of 'n deelnemer ('deelnemer') wat gerig is op 'n opname of ander marknavorsingsprogram deur een van ons kliënte (“Clients”) of Partners (“Partners”). U deelname kan ook beheer word deur 'n privaatheidskennisgewing van een van ons paneel-eienaars.

Cint is gevestig in die EU en die inligting in hierdie privaatheidskennisgewing is gebaseer op die Algemene Regulasiebeskerming van die Europese Unie (2016/679) of AVG, wat 'n hoë standaard bied ten opsigte van die beskerming van Persoonlike Data. Afhangend van waar u woon, kan ander privaatheidswette en -regulasies egter ook van toepassing wees. Hierdie privaatheidskennisgewing is van toepassing op inwoners van elke land wêreldwyd.

Cint sal, en sal sy filiale veroorsaak, sakeprosedures instel en onderhou wat ooreenstem met hierdie privaatheidskennisgewing.

WIE IS CINT?

Cint bied 'n wêreldwye aanlyn-navorsings- en insigplatform wat paneleienaars verbind met marknavorsers, handelsmerke en paneellede en navorsingsdeelnemers vir die deel van verbruikersmenings en -data. Cint het sy hoofkantoor in Stockholm, Swede, en het kantore in groot stede in Europa, Noord-Amerika en die Asië-Stille Oseaan.

Individue neem deel aan marknavorsing op die Cint-platform via lidmaatskap van 'n paneel van een van ons paneeleienaars of deur een van ons vennote wat deelnemers aan 'n opname of ander marknavorsingsprogram rig. Paneellede en deelnemers neem deel aan opnames of ander marknavorsingsprogramme vir die geleentheid om belonings en aansporings vir hul deelname te ontvang en te gebruik.

Cint se paneleienaars en -vennote wat deelnemers aan opnames of ander marknavorsingsprogramme rig, is data-beheerders wat die doel en middele vir die verwerking van persoonsdata bepaal. Cint verwerk slegs u Persoonlike Gegewens as 'n Verwerker op versoek van 'n Databeheerder.

U Persoonlike Data kan gebruik word vir 'n aantal doeleindes wat hieronder uiteengesit word, tesame met voorbeelde van kategorieë Persoonlike inligting vir elke doel. Spesifieke besonderhede oor die gebruik van persoonlike inligting kan ook verder beskryf word in 'n opname of ander marknavorsingsprogram. As u meer inligting wil hê, is u altyd welkom om ons te kontak soos beskryf in die "KONTAK ONS" afdeling hieronder.

CINT BESKERM U PRIVAATHEID

Registrasie en deelname aan 'n paneel wat deur een van ons paneleienaars besit word, is onderhewig aan Cint se bepalings en voorwaardes. U kan die bepalings en voorwaardes van Cint vind hier afgelaai word.

U deelname aan 'n opname of ander marknavorsingsprogram is heeltemal vrywillig en Cint se gebruik van u Persoonlike Data word met u toestemming gedoen. Opnames en ander marknavorsingsprogramme wat deur Cint's Clients, Partners of ander derde partye geadministreer word en die data wat in verband met die opnames en ander marknavorsingsprogramme versamel word, is nie onderhewig aan hierdie privaatheidskennisgewing nie.

Cint is verbind tot die beskerming van die privaatheid van persoonlike data. Cint streef daarna om sy privaatheidspraktyke aan toepaslike wette, kodes en regulasies, en die standaardkodes van toepaslike navorsingsverenigings vir mark- en meningsopname te onderwerp, insluitend, sonder beperking ESOMAR (www.esomar.org) en die Insights Association (www.insightsassociation.org).

HOE WORD U PERSOONLIKE GEGEWENS INGESAMEL?

U Persoonlike Data sal altyd op 'n billike en wettige manier versamel word vir spesifieke doeleindes. Cint kan byvoorbeeld u Persoonlike Gegevens versamel wanneer u registreer vir of deelneem aan 'n paneel van een van ons Paneleienaars, 'n opname voltooi, aan 'n ander marknavorsingsprogram deelneem of op outomatiese wyse of ander metodes soos beskryf in die “WATTER INLIGTING WORD INGESAMEL MET GEMOTOINEERDE TEGNOLOGIEë?” afdeling hieronder.

Cint versamel slegs persoonlike data vir marknavorsingsdoeleindes.

WATTER PERSOONLIKE GEGEWENS WORD VERSAMEL EN VERWERK?

Die persoonlike data wat verwerk word, kan u naam, adres, telefoonnommer, e-posadres, geboortedatum en ander soortgelyke inligting insluit. Cint kan Persoonlike Data direk van u versamel wanneer u dit vrywillig aan Cint verskaf, of Cint kan Persoonlike Gegewens verkry van ons paneleienaars, kliënte of marknavorsingsfirmas wat die toestemming van 'n deelnemer verkry het. Vir paneellede van 'n paneel van een van ons paneeleienaars, sal Cint data versamel volgens hul instruksies.

Cint kan ook Persoonlike Data bekom van databasis-eienaars wat ons verseker het dat hul databasisse slegs individue bevat wat ingestem het om opgeneem te word en hul Persoonlike Data gedeel word. Uiteindelik kan Cint Persoonlike gegewens wat uit die publiek beskikbaar is, soos telefoongids, versamel en gebruik.

Van tyd tot tyd kan Cint sensitiewe persoonlike data versamel, wat afhang van die land waarin u woon, rasse- of etniese oorsprong, gesondheidsrekords, finansiële inligting, politieke opinies en godsdienstige of filosofiese oortuigings. As Cint u sensitiewe persoonlike data versamel, sal Cint altyd u uitdruklike toestemming verkry.

U kan ook inhoud of materiaal indien, oplaai of oordra, insluitend foto's, video's en / of enige ander soortgelyke of verwante inhoud of materiaal wat u Persoonlike data kan insluit, byvoorbeeld wanneer u aan opnames of ander marknavorsingsprogramme deelneem. Sulke Persoonlike inligting kan gebruik en bekend gemaak word soos beskryf in hierdie privaatheidskennisgewing en moet nie klank, video, beelde of die gelykenis van iemand anders as u insluit nie.

HOE WORD PERSOONLIKE GEGEWENS VERSAMEL EN VERWERK?

Cint kan u Persoonlike Data om verskillende redes versamel en verwerk, insluitend:

Let daarop dat die ontvangs van e-poskommunikasie 'n vereiste kan wees van u deelname aan ons opnames of ander marknavorsingsprogramme. U kan dit onttrek om hierdie e-pos te ontvang deur uit te teken by opnames of ander marknavorsingsprogramme.

Cint verseker altyd dat dit toegelaat word om u persoonlike data te verwerk. Cint doen dit gewoonlik deur u toestemming te verkry, maar in beperkte gevalle kan Cint 'n statutêre voorwaarde gebruik om Persoonlike Data te verwerk.

As 'n wettige voorwaarde van toepassing is sodat Cint u Persoonlike Data kan verwerk en u toestemming vir die verwerking van u Persoonlike Data terugtrek, sal dit nie noodwendig beteken dat Cint sal ophou om u Persoonlike Data te verwerk nie, want dit kan byvoorbeeld onder 'n wettige plig wees om voort te gaan verwerk u Persoonlike Gegewens vir sommige doeleindes, byvoorbeeld om afskrifte van kommersiële transaksies vir 'n minimum van sewe jaar te bewaar.

WATTER INLIGTING WORD INGESAMEL MET GESKOTE TEGNOLOGIEË?

Cint kan sekere inligting outomaties versamel. Afhangend van die land waarin u woon, kan sulke inligting as persoonlike data beskou word. Sulke inligting sluit in, maar is nie beperk nie tot inligting oor u toestel en toestelfunksies, insluitend, maar sonder beperking, die toestel se bedryfstelsel, die ander toepassings op u toestel, koekie-inligting, IP-adres, toestelverskaffer, toesteltipe, tydsone, netwerkstatus, blaaier-tipe, blaaier-identifiseerder, unieke toestelidentifikasienommer (soos identifiseerders vir analise of advertering), netwerkverskaffer-gebruikers-ID ('n nommer wat u uniek toegeken het deur u netwerkverskaffer), MAC-adres (Media Access Control), mobiele advertensies identifiseerder, ligging en ander inligting wat alleen of in kombinasie gebruik kan word om u toestel uniek te identifiseer. Spesifieke tegnologie word hieronder gespesifiseer:

koekies:

'N Koekie is bloot 'n klein tekslêer wat inligting bevat oor die gebruiker wat deur 'n webwerf op 'n gebruiker se rekenaar of toestel geplaas word. Cint plaas koekies op u rekenaar of toestel vir opname- en ander doeleindes vir die beheer van markprogramme en bedrogvoorkoming.

Cint kan ook dopkoekies, etikette en skrifte gebruik om sekere inligting oor u op te spoor gebaseer op u aktiwiteit op ons webwerf of webwerwe van derdepartye. Cint kan hierdie inligting gebruik om vas te stel of u 'n aanlynadvertensie of promosie waaraan Cint gewerk het gesien, daarop geklik of andersins interaksie gedoen het om te help om een ​​van ons navorsingskliënte te evalueer. Onderhewig aan u toestemming, kan Cint u ook kies vir 'n opname of 'n ander marknavorsingsprogram waar koekies gebruik sal word om u bloot te stel aan spesifieke advertensies of promosies voor die opname of ander marknavorsingsprogramaktiwiteit vir die evaluering van sulke spesifieke advertensies of promosies.

Met u toestemming kan Cint's Clients of Partners ook koekies op u rekenaar of toestel plaas en daardie koekies, etikette en skrifte gebruik om sekere inligting oor u aktiwiteit op sekere webwerwe na te spoor. Cint se kliënte of vennote kan hierdie inligting vir verskillende marknavorsingsaktiwiteite gebruik.

As u wil, kan u kies om nie tot koekies toe te stem nie, of om koekies nie te aanvaar nie deur die privaatheidinstellings van u webblaaier aan te pas om koekies te verwyder wanneer u webwerwe verlaat of wanneer u u blaaier sluit. U kan ook u blaaier instel om koekies te blokkeer. As u nie toestemming verleen nie, koekies uitvee of koekies blokkeer, kan dit u uitsluit om aan opnames of ander marknavorsingsprogramme deel te neem of u gebruikerservaring negatief beïnvloed. Raadpleeg die afdeling met die titel vir inligting oor hoe om cookies te onttrek "HOE KIES EK OP?"

Cint se gebruik van koekies is altyd met u toestemming.

As u meer wil leer oor koekies wat Cint gebruik, klik asseblief hier afgelaai word.

Identifiseerders vir mobiele advertensies:

'N Identifiseerder vir mobiele advertensies is 'n reeks getalle en letters wat 'n individuele slimfoon of tablet identifiseer. Op iOS word 'n mobiele advertensie-identifiseerder die "Identiteit vir adverteerders" genoem (IDFA, of kortweg IFA). Op Android is die mobiele advertensie-identifiseerder die GPS ADID (of Google Play Services ID vir Android). Cint kan mobiele advertensie-identifiseerders versamel of by 'n vennoot verkry. Cint mag mobiele advertensie-identifiseerders in ons marknavorsingsprogramme gebruik of om u data met kliënte of vennote te deel. Onderhewig aan u toestemming, kan Cint u ook kies vir 'n opname of 'n ander marknavorsingsprogram waar mobiele advertensie-identifiseerders gebruik sal word om u bloot te stel aan spesifieke advertensies of promosies voor die opname of ander aktiwiteite in die marknavorsingsprogram vir die evaluering van sodanige spesifieke promosies.

Cint sal slegs mobiele advertensie-identifiseerders met u toestemming versamel of verkry.

Webbakens:

'N Webbaken (ook bekend as 'n tag, clear gif of 1 × 1 pixel) bestaan ​​uit 'n klein string kode wat in 'n webblad of e-pos ingebed is. Dit is al dan nie 'n sigbare grafiese beeld wat met die internetbaken geassosieer word, en die beeld is dikwels ontwerp om op die agtergrond van 'n webblad of e-pos te meng.

Cint kan webbakens in ons e-posboodskappe gebruik om vas te stel of ons boodskappe oopgemaak word en om kliek op skakels in die e-pos of in advertensie- of webwerfondersoek te verifieer om te bepaal of 'n deelnemer advertensies of ander aanlyn-inhoud wat Cint meet, bekyk het. . Cint en ons gemagtigde agente kan Persoonlike Data koppel aan webbakens vir operasionele en navorsingsdoeleindes.

Geo-ligging data:

Cint kan geografiese ligginginligting van u rekenaar of toestel versamel. Cint mag u geografiese liggingdata gebruik vir die voorkoming van bedrog of vir marknavorsingsdoeleindes, insluitend maar nie beperk tot advertensie-navorsing of ander dopgehou-gebaseerde marknavorsingsaktiwiteite nie. Cint sal u toestemming verkry as Cint u geografiese ligginginligting insamel of gebruik.

Digitale vingerafdrukke:

Cint kan digitale vingerafdruktegnologie gebruik om sekere data oor u en / of u rekenaar of toestel in te samel. Hierdie data kan insluit Persoonlike Gegewens soos 'n IP-adres, sowel as nie-Persoonlike Gegewens soos 'n rekenaarbestuurstelsel of blaaierweergawe-nommer. Hierdie tegnologie skep 'n unieke rekenaar-identifiseerder wat gebruik kan word vir die voorkoming van bedrog of om u deelname aan 'n opname of ander marknavorsingsprogram te identifiseer en op te spoor en om deelname te beperk volgens die vereistes van 'n spesifieke opname of ander marknavorsingsprogram.

Sosiale media-inligting:

U kan ook die geleentheid gebied word om deel te neem aan opnames en ander marknavorsingsprogramme via of met sosiale media platforms. As u verkies om deel te neem aan opnames of ander marknavorsingsprogramme deur of met sosiale media-platforms, kan Cint, met u toestemming, sekere profielinligting versamel wat in u sosiale media-platformrekening gestoor word.

Log files:

Cint versamel en stoor outomaties sekere inligting tydens opname en ander deelname aan die marknavorsingsprogram. Ons bedieners teken outomaties inligting aan wat u blaaier stuur wanneer u 'n webwerf besoek. Hierdie bedienerlogboeke kan inligting bevat soos u webversoek, IP-adres (Internet Protocol), blaaier tipe, blaaier taal, die datum en tyd van u versoek en een of meer koekies wat u blaaier uniek kan identifiseer. Hierdie inligting word gereeld verwyder as deel van normale instandhoudingsroetines.

Inligting wat Cint van derdepartye versamel:

Cint kan persoonlike inligting, gedrags- en / of demografiese inligting van derdepartye bekom, insluitend, sonder beperking, databestuursplatforms, advertensienetwerke, inligtingsdiensburo's, ander verskaffers van marknavorsing en / of platforms vir sosiale media. Cint mag die Persoonlike data, gedrags- en / of demografiese gegewens wat van hierdie derde partye ontvang word, vir verskillende doeleindes gebruik, insluitend, maar sonder beperking, datavalidering, data-byvoeging, ontwikkeling van bemarkingsinsigte, bedrog-opsporingsdoeleindes.

MET WIE DEEL CINT PERSOONLIKE GEGEWE?

Cint sal u Persoonlike Data nie aan u derde party beskikbaar stel sonder u toestemming nie, tensy dit deur die wet vereis word, soos hieronder uiteengesit.

As 'n opname of ander marknavorsingsprogram of ander aktiwiteit die beskikbaarstelling van persoonlike data aan 'n derde party insluit, sal Cint slegs u persoonlike data met u toestemming deel. As data wat versamel word, gebruik word vir statistiese modellering om tendense en voorkeure onder spesifieke groepe of gehore binne die algemene bevolking beter te verstaan, sal slegs beperkte Persoonlike data wat gedeel word, slegs gebruik word vir marknavorsingsdoeleindes en weer net met u toestemming.

Cint kan u Persoonlike data, profieldata of ander navorsingsdata aan derde partye bekend maak soos volg:

Cint mag sekere beperkte persoonlike data aan derdepartye lisensieer (bv. Data-makelaars, data-versamelaars, ens.) Vir marknavorsingsdoeleindes, insluitend, maar sonder beperking, die lisensiëring van data op individuele vlak en / of geaggregeerde vlak (bv. Produk en / of diensaankope- of gebruiksaktiwiteite, besoeke op webwerwe, internet-soekgeskiedenis, ens.) vir die ontwikkeling van gehoorinsigte en / of soortgelyke modelle, met die doel om sulke data aan die derde party se klante te verkoop vir die doel van die uitvoer van analise en die verskaffing van bemarkingsintelligensie. Hierdie inligting kan gedeel word via 'n koekie (koekie-ID), 'n mobiele advertensie-identifiseerder, 'n e-posadres of 'n ander metode. Nadat soortgelyke modellering of samevoeging uitgevoer is, word persoonlike data uitgevee.

Daarbenewens kan identifiserende inligting en inligting wat op outomatiese wyse versamel word, aan derde partye verskaf word, insluitend, sonder beperking, kliënte, vennote, agente en / of verskaffers met die doel om respondente te identifiseer vir herkontakopnames of kommunikasie, opsporing van bedrog en / of voorkoming, databasis-ooreenstemming, data-validering, data-byvoeging, kodering, datasegmentering en beloning, aansporing en / of loting of promosie-verwante dienste.

Cint mag persoonlike inligting of masjien-identifiseerbare inligting onderhou ten einde aan u versoeke en / of Cint se besigheidsvereistes te voldoen. Cint kan byvoorbeeld die e-posadres van deelnemers behou wat gekies het om te verseker dat Cint aan so 'n wens voldoen. Enige bewaring van persoonlike data geskied in ooreenstemming met toepaslike wette en regulasies.

Weereens sal Cint u persoonlike data slegs met u toestemming deel.

INSAMEL CINT INLIGTING VAN KINDERS?

Cint versamel nie willens en wetens persoonlike data van kinders onder die ouderdom waar ouer se toestemming benodig word nie. As Cint daarvan bewus word dat Cint per ongeluk Persoonlike data van 'n kind onder die ouderdom waar ouer se toestemming benodig word, versamel het, sal Cint sodanige Persoonlike Data uit ons databasis verwyder.

WATTER VEILIGHEIDSINSTRUKSIES IS UITGEVOER OM DIE VEILIGHEID VAN U PERSOONLIKE GEGEWE TE HULP?

Die veiligheid van u persoonlike data is vir ons baie belangrik. Gevolglik het Cint redelike tegniese, fisiese en administratiewe waarborge ingestel om die inligting wat Cint versamel, te beskerm. Slegs die werknemers wat toegang tot u inligting benodig om hul pligte te verrig, is gemagtig om toegang tot u Persoonlike Data te hê.

Ondanks die waarborge wat Cint implementeer, is uitsendings oor die internet en / of 'n mobiele netwerk nie heeltemal veilig nie en Cint waarborg nie die veiligheid van aanlyn-uitsendings nie. Cint is nie verantwoordelik vir enige foute deur individue in die indiening van persoonlike data aan Cint nie.

BEWARING VAN PERSOONLIKE GEGEWENS

Cint sal persoonlike data nie langer stoor as wat nodig is vir die doel van die verwerkingsaktiwiteit of soos deur u gemagtig nie. Hierdie tydperk kan ook gebaseer wees op Cint of een van ons Paneleienaar of Partner se kontraktuele verpligtinge teenoor u, toepaslike verjaringstydperke (om eise in te dien) of volgens die toepaslike wetgewing.

JOU REGTE

U het die reg om u Persoonlike Data te hersien, reg te stel of te verwyder, onderhewig aan toepaslike wette en regulasies. Spesifiek:

As u enige van u regte wil uitoefen, kan u ons met so 'n versoek kontak

die kontakbesonderhede wat in die "KONTAK ONS" afdeling hieronder.

Na ontvangs van 'n individu se versoek, sal Cint probeer om binne 30 dae die gevraagde inligting te verstrek, mits die versoek sodanig is dat dit redelikerwys binne daardie tydsperiode gereageer kan word. As meer tyd benodig word, sal Cint u binne dertig dae in kennis stel.

In sekere situasies kan Cint egter moontlik nie toegang tot sekere Persoonlike Data verleen nie. Dit kan voorkom as:

As Cint die versoek van 'n individu om toegang tot hul persoonlike data van die hand wys, sal Cint die individu inlig oor die rede vir die weiering.

HOE OPT-OUT?

U besluit om deel te neem aan 'n opname of 'n ander marknavorsingsprogram, te reageer op enige spesifieke vraag of om Persoonlike data te verskaf, insluitend sensitiewe persoonlike data, sal altyd gerespekteer word.

U kan kies om aan 'n spesifieke opname of 'n ander marknavorsingsprogram deel te neem, weier om sekere vrae te beantwoord of te alle tye te staak. Versuim om sekere inligting te verstrek of volledig aan 'n spesifieke opname deel te neem, kan u egter verhinder om aansporingskompensasie te ontvang of aan toekomstige sekere navorsingstudies deel te neem. Vir meer inligting oor aansporings, verwys asseblief na Cint se bepalings en voorwaardes deur te klik hier afgelaai word.

Paneellede van 'n paneel van een van ons paneeleienaars wat nie meer aan opnames, ander marknavorsingsprogramme wil deelneem of onderhewig is aan die gebruik van outomatiese tegnologieë of ander aktiwiteite nie, insluitend koekies, kan dit inteken deur die bladsy vir privaatheidsinstellings te besoek van die lidportaal vir die paneel waaraan u behoort. Die bladsy met privaatheidsinstellings kan ook bereik word deur op die afmeldskakels op uitnodigings vir opnames te klik. Laastens kan paneellede en deelnemers ons kontak deur die kontakbesonderhede te gebruik wat in die afdeling "KONTAK ONS" hieronder verskaf word.

OORDRAGBELEID

Cint stoor data in die Europese Unie (EU) en die Europese Ekonomiese Ruimte (EER). As 'n wêreldwye organisasie kan 'n Cint-geaffilieerde maatskappy of nie-geaffilieerde diensverskaffer egter u Persoonlike data versamel, verwerk, stoor of oordra buite u land van herkoms.

Die (EU) en die Europese Ekonomiese Ruimte (EER):

Cint se regspersone buite die EU en die EER het ooreenkomste vir die beskerming van data binne maatskappye aangegaan deur gebruik te maak van standaard kontraktuele bepalings wat deur die Europese Kommissie opgestel is. Cint het kontrakte met diensverskaffers en ander besigheidsverskaffers wat vereis dat die kontrakterende partye die vertroulikheid van u Persoonlike Data moet respekteer en Europese Persoonlike Data moet hanteer in ooreenstemming met die toepaslike Europese databeskermingswette.

Russiese Federasie:

In ooreenstemming met die beskermingswette van die Russiese Federasie, versamel, verwerk en bewaar Cint Persoonlike Gegewens van burgers van die Russiese Federasie in die Russiese Federasie, en dra dit eers eers na die EU of die EER oor.

SKAKELS NA DERDEPARTY-WEBWERWE

Hierdie privaatheidskennisgewing is slegs van toepassing op ons opnames en ander marknavorsingsprogramme, en nie op enige ander produk of diens nie. Ons opnames of ander marknavorsingsprogramme kan skakels bevat na 'n aantal webwerwe van derdepartye wat volgens Cint nuttige inligting kan bied. Die beleid en prosedures wat Cint hier beskryf, is nie van toepassing op daardie webwerwe nie. Cint beveel aan dat u die privaatheidskennisgewings of -beleide van elke webwerf wat u besoek, deeglik lees vir inligting oor hul privaatheids-, sekuriteits-, data-insamelings- en verspreidingsbeleid. Deur deel te neem aan enige van ons opnames of ander marknavorsingsprogramme of enige van ons webwerwe na aanleiding van enige verandering in die privaatheidskennisgewing, gee u ons vryelik en spesifiek u toestemming om u persoonlike inligting te versamel, te gebruik, oor te dra en bekend te maak op die wyse gespesifiseer in sodanige destydse- huidige privaatheidskennisgewing.

KONTAK ONS

Cint waardeer u opinie en terugvoer baie. As u u Persoonlike Data wil hersien, regstel of verwyder, vrae, opmerkings of voorstelle het, of as u nie wil deelneem aan ons opnames of ander marknavorsingsprogramme of vrae het oor u Persoonlike Data nie, kontak ons ​​asseblief:

Via e-pos by: [e-pos beskerm]

Of per pos by:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Swede

AANDAG: Beampte vir nakoming van privaatheid


Wat Pollfish-opnames betref

Hierdie webwerf gebruik Pollfish-web-inprop. Pollfish is 'n aanlyn-opnameplatform, waardeur enigiemand opnames kan doen. Pollfish werk saam met ontwikkelaars van toepassings vir slimfone en webwerf-eienaars om toegang tot gebruikers van sulke toepassings / webwerwe te hê en vraelyste vir die opname aan hulle te rig. Hierdie webwerf gebruik Pollfish-koekies en maak dit moontlik. Wanneer 'n gebruiker verbinding maak met hierdie webwerf, ontdek Pollfish of die gebruiker in aanmerking kom vir 'n opname. Gegewens wat deur Pollfish versamel word, sal verband hou met u antwoorde op die vraelyste wanneer Pollfish sulke vraelyste aan kwalifiserende gebruikers stuur. Lees 'n volledige lys van data wat Pollfish via hierdie webwerf ontvang, lees die bepalings van Pollfish-respondente aandagtig op https://www.pollfish.com/terms/respondent. Deur hierdie webwerf te gebruik, aanvaar u hierdie privaatheidsbeleidsdokument en gee u hiermee u uitdruklike toestemming vir die plasing van 'n Pollfish-koekie in u stelsel en die verwerking van die bogenoemde data deur Pollfish. Verder word u meegedeel dat u Pollfish-werking te eniger tyd kan deaktiveer deur die Pollfish “opt-out-afdeling” beskikbaar op Pollfish-webwerf te gebruik of deur “derdeparty-koekies” uit te skakel in die instellings van u blaaier. Ons nooi u weer om die gebruiksvoorwaardes van die Pollfish-respondent na te gaan as u meer gedetailleerd wil sien oor die werking van Pollfish.

APPEL, GOOGLE EN AMAZON IS NIE 'N BORG NIE EN IS OP ENIGE manier by hierdie wedstryd / TEKEN BETROKKE NIE. GEEN APPELPRODUKTE WORD AS PRYSE GEBRUIK NIE.